Guideapp och två ljudvandringar – Wången

Idag lanserar vi en guideapp åt Brukhästcentrum Wången, en anläggning med gamla anor och flera spännande verksamheter för hästälskande människor. Wången består av Travsportens riksanläggning, Nationellt kompetenscenter för islandshästar och Nationellt brukshästcentrum. Här finns också utbildningar för hästälskande människor, från gymnasienivå till universitetsnivå.
I den här appen visar vi dig runt på anläggningen. Du får träffa folk som är och har varit verksamma på Wången, träffa hästen Månlittra när hon besöker veterinären, och höra mer om hovslageri och islandshästar.

Hi-Story tackar för förtroendet att genomföra uppdraget. Det har varit ett mycket intressant och lärorikt projekt, extra roligt har mötet med alla spännande och intressanta personer och deras historier.