Explorations of Now – Cullberg

Upplev dansföreställningar, konstinstallationer och performance art med bergväggar, fält, mossa, träd och vatten som medskapare. Explorations of Now är ett unikt samarbete där konst, dans, vetenskap och natur möts för att låta besökarna tillsammans inleda resan mot en hållbar värld. Hi-story har utvecklat appen för guiden och varit teknisk rådgivare. Den guidade turen utgår från Balingsta Gård i Orlångens naturreservat, inte långt ifrån Huddinge centrum.