500 år av svenskt sjöförsvar – Marinmuseum i Karlskrona

Marinmuseet i Karlskrona berättar om det svenska sjöförsvarets historia över 500 år. I museets app som är utvecklad av Hi-Story kan man lyssna på alla utställningarna. I Nu släpper vi en ny uppdatering där vi har lagt till nya ljudpunkter och berättelser på svenska, engelska, tyska, polska. Utöver det har vi även översatt och spelat in berättelserna på teckenspråk. En helt unik nyhet är att vi har synkroniserat teckenspråk i telefonen med filmen som visas i det stora biorummet. Detta innebär att man kan se översättningen till teckenspråk i sin telefon synkroniserat med filmen som visas på projektorn.