Simrishamn 900 år

En liten stad som har upplevt allt

Mycket kan hända under 900 år. Simrishamn är en liten stad vid havet som under sin långa historia har gått genom många olika faser. Från tider av krig, pest och brand till perioder med blomstrande handel och turism. Utmaningen för Österlens museum nya basutställning var att få plats med hela historien, på en ganska liten utställningsyta. Tillsammans tog vi fram en struktur där de stora linjerna berättas på väggarna och i audioguiderna. Medan massor av fördjupningar och detaljer finns att upptäcka i appen som hör till utställningen.

Läs mer Hitta på Apple App Store Hitta på Google Play

Detaljer

Språk: Svenska, engelska, tyska, arabiska

Format: Två ljudvandringar och en digital utställning

Beställare: Österlens Museum

Släppt år: 2019

Olika sätt att upptäcka historien

Vårt första samarbete med Österlens museum bestod av en app med en audioguide, som lät besökaren upptäcka speciella människor och platser i Simrishamns historia. Nästa projekt var att appanpassa en klimatvandring som museet gjort live tillsammans med SMHI och som museet delvis låtit dokumentera på film. Vi skrev till en speaker och slutförde filmen med ljudinspelningar och ljudläggning.

Men då låg vår största uppgift fortfarande framför oss. Vi fick nämligen uppdraget att skapa en digital upplevelse för den nya basutställning som skulle tas fram i samband med att Simrishamn fyllde 900 år. Historien skulle presenteras genom hundratals föremål och på tre olika informationsnivåer. Utmaningen var att strukturera all information i appen på ett sätt som gjorde det möjligt att utforska utställningen på ett intuitivt sätt, utan att det blev överväldigande för besökaren.

De viktigaste tematiska linjerna i utställningen presenteras på kartan. Därifrån kan besökaren låsa upp underkapitel genom att klicka på olika ikoner. Om besökaren vill veta mer om något av alla de specifika föremål som finns i utställningen, så kommer de åt den informationen genom att skanna QR-koder med vår inbyggda QR-skanner.

På så sätt kan besökaren röra sig fritt i utställningen och välja exakt vad hen vill veta mer om.

Nästa:

Provlyssna

Ur båtguide till Visit Karlstad

Visit Karlstad

  • App
  • Audioguide
  • Ljudproduktion
  • Infotainment