Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 11 februari 2024

Dessa allmänna villkor (”Villkor”, ”Villkor”) reglerar ditt förhållande till Hi-Storys mobilapplikationer (”Tjänsten”) som drivs av Umami produktion AB (”oss”, ”vi” eller ”vår” ).

Läs dessa villkor noggrant innan du använder vår mobilapplikation (”Tjänsten”).

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten faktureras på prenumerationsbasis (”Prenumeration(er)”). Du kommer att faktureras i förskott på återkommande och periodisk basis (”faktureringscykel”). Faktureringscykler ställs in antingen på månads- eller årsbasis, beroende på vilken typ av prenumerationsplan du väljer när du köper en prenumeration.

I slutet av varje faktureringsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt om du inte säger upp det eller Umami produktion AB säger upp det. Du kan avbryta förnyelsen av din prenumeration antingen genom ditt Apple iCloud-konto, Google Play-konto eller genom att kontakta Umami produktion ABs kundsupportteam. Kontaktinformation finns på vår webbsida.

Avgiftsändringar

Umami produktion AB kan, efter eget gottfinnande och när som helst, ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Eventuella ändringar i prenumerationsavgiften träder i kraft i slutet av den då aktuella faktureringsperioden.

Umami produktion AB kommer att ge dig ett rimligt förhandsmeddelande om eventuella ändringar i prenumerationsavgifter för att ge dig en möjlighet att säga upp din prenumeration innan en sådan förändring träder i kraft.

Din fortsatta användning av tjänsten efter att ändringen av prenumerationsavgiften träder i kraft utgör ditt samtycke att betala det ändrade prenumerationsavgiftsbeloppet.

Återbetalningar

Utom när det krävs enligt lag är betalda prenumerationsavgifter ej återbetalningsbara.

Länkar till andra webbplatser
Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Umami produktion AB.

Umami produktion AB har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du erkänner och samtycker vidare till att Umami produktion AB inte ska vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Umami produktion AB, eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, hållas ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, som härrör från (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda tjänsten; (ii) någon tredje parts beteende eller innehåll på tjänsten; (iii) allt innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte, och till och med om ett botemedel som anges här visar sig ha misslyckats med sitt väsentliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på basis av ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”SOM TILLGÄNGLIG”. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller prestationsförlopp.

Umami produktion AB dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten kommer att fungera utan avbrott, säker eller tillgänglig vid någon speciell tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultatet av att använda tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Gällande lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag, utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att betraktas som ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter och ersätter alla tidigare avtal vi kan ha mellan oss angående tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att meddela dig genom att uppdatera datumet högst upp i denna period.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar har trätt i kraft, samtycker du till att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.